Kalem Mali Müşavirlik AMAZON ÜZERİNDEN YAPILAN SATIŞLARIN TÜRKİYE’DE VERGİLENDİRİLMESİ HAKKINDA MERAK EDİLENLER.

 1. Sık Sorulan Sorular

AMAZON ÜZERİNDEN YAPILAN SATIŞLARIN TÜRKİYE’DE VERGİLENDİRİLMESİ HAKKINDA MERAK EDİLENLER.

Amazonun kısaca çalışma mantığı kısaca;

 • Türkiye’de yerleşik olan kişi, Türkiye’den satın almış olduğu ürünü Amazon ABD’de açmış olduğu hesap adına Kargo şirketleri aracılığıyla Amazon’un ABD’deki deposuna toplu olarak gönderir. Amazon Fba ise satışı yaptıkça müşteriye (son kullanıcıya) fatura ve ürünü gönderir. Daha sonra tahsil etmiş olduğu bedelden kendi komisyonunu tahsil ederek satıcı hesabına kalan ödemeyi yollar.
 • Türkiye’de yerleşik olan kişi, başka bir ülkeden satın almış olduğu ürünleri Amazon Fba’da açmış olduğu hesap adına Amazon’un ABD’deki deposuna gönderir. “Bu işlem kısmen Dropshipping olarak da ifade edilebilir ama bilindiği üzere Amazon FBA’ de ürününüz henüz satılmamış olduğu için müşteriye değil Amazon’un deposuna ürünü gönderiyorsunuz.” Amazon Fba ise satışı yaptıkça müşteriye (son kullanıcıya) fatura ve ürünü gönderir. Daha sonra tahsil etmiş olduğu bedelden kendi komisyonunu tahsil ederek satıcı hesabına kalan ödemeyi yollar.

1 - Amazondan elde ettiğimiz gelir üzerinden vergi vermemiz gerekiyor mu?
 
ister Dropshipping ister TR’den alıp Amazon FBA depolarına göndererek satış yapan, yerleşik bir T.C. vatandaşı olarak elde ettiğiniz gelir vergiye tabidir.
 
2 - Vergi Mükellefiyeti (Şirket) açmanız gerekiyor mu?
 
Evet, Dropshipping yapanlar veya bugüne kadar ufak ürün gönderimi yapanların kargo şirketlerini kullanılması nedeni ile vergi dairesinin pek dikkatini çekmeyen bu tip satışlar, ürün satışı arttıkça bir forwarder veya lojistik firması ile anlaşılarak yapılmaya başlandığında veya daha öncesinde, herhangi bir vergi cezasına muhatap olmamak için mutlaka şirket kurularak gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
 
 “193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 1 inci maddesinde, "Gerçek kişilerin gelirleri gelir vergisine tabiidir. Gelir bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarıdır." hükmüne yer verilmiş olup, aynı Kanunun "Tam Mükellefiyet" başlıklı ikinci bölümünün 3’üncü maddesinin 1 numaralı bendinde; Türkiye'de yerleşmiş olan gerçek kişilerin Türkiye içinde ve dışında elde ettikleri kazanç ve iratların tamamı üzerinden vergilendirileceği hükme bağlanmıştır.

Öte yandan, aynı Kanunun 4’üncü maddesinde, "Aşağıda yazılı kimseler Türkiye'de yerleşmiş sayılır.

 1.  İkametgâhı Türkiye'de bulunan (İkametgâh, Kanunu Medeni'nin 19'uncu ve müteakip maddelerinde yazılı olan yerlerdir.)
 2. Bir takvim yılı içinde Türkiye'de devamlı olarak altı aydan fazla oturanlar (Geçici ayrılmalar Türkiye'de oturma süresini kesmez.)" hükmü yer almıştır.
Yine aynı Kanunun 37’nci maddesinde ise, "Her türlü ticari ve sınaî faaliyetlerden doğan kazançlar ticari kazançtır." hükmü yer almıştır.”
 
 
3 - Ürünleri alırken fatura alacak mıyım?
 
Evet, ürünlerin mutlaka faturasını almanız gerekiyor. Çünkü sizin maliyetinizi o faturalar oluşturuyor. Eğer fatura almaz iseniz satış bedelinin tamamı üzerinden kar vergisi ile karşı karşıya kalırsınız.
 
4 - Satış faturası kesecek miyim, keseceksem ne zaman ve kime keseceğim?
 
Evet, Her amazonun deposuna gönderdiğiniz sizin geliriniz değil. Ürünler satıldıkça geliriniz gerçekleşiyor ve satış tutarından amazon hizmet ücretini alıp kalan tutarı size gönderiyor. Aslında ideali veya olması gereken; ürünler satıldığı zaman, satış faturasını son kullanıcı yani müşteri adına fatura düzenlenmesi gerekmekte olup, Vergi Usul Kanununun 232’nci maddesine göre fatura düzenleme haddinin altında kalan satışlarınızı belgelendirmek için ise ödeme kaydedici cihaz fişi düzenlemeniz gerekmektedir. Bu gelirden alış maliyeti ve komisyon masraflarını düşmek. Ama bunu yapamıyorsanız bile en azından; hesabınıza gelen tutar kadar ödemenin geldiği tarihteAmazona fatura düzenlemeniz gerekli.
 
5 - Amazon benim faturamı ne yapacak?
 
Faturayı Amazon için değil, yaptığınız işlemin Türk vergi mevzuatına uygun olması için kesiyorsunuz. Bu faturayı Amazona göndermeyeceksiniz.
 
6 - Amazona kesilecek faturada KDV olacak mı?
 
Amazonun çalışma mantığı ile ilgili maddelerde
 • Ürünü TR den alıp amazon depoya yolluyorsanız; Posta (kargo) yoluyla yurt dışına gönderilen ürünlerinizin kargo şirketi adına düzenlenen gümrük beyannamesi eki eşya listesinde, malıyurt dışına gönderen firmanızın yer almasıve liste muhteviyatının gümrükçe onaylanmasıhalinde ihracat istisnasıkapsamında işlem yapılmasımümkün bulunmaktadır. Bu teslim nedeniyle firmanız tarafından yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV’nin iadesi talep edilebilecektir.

  Ancak Posta (kargo) yoluyla yurt dışına gönderilen malların yukarıda açıklandığı şekilde tevsik edilememesi halinde ihracat teslimi olarak değerlendirilemeyeceğinden, bu  teslimlere ilişkin düzenlenecek faturalarda ait oldukları oranda KDV hesaplanması gerekmektedir.
   
 • Eğer ürünü yurtdışından alıp direk amazon depoya yolluyorsanız;Fatura üzerinde kesinlikle katma değer vergisi olmayacak. İşlemin kendisi katma değer vergisinin konusuna girmiyor. İşlem tamamen yurt dışında gerçekleşiyor. Transit Ticaret nasıl katma değer vergisinin konusunu girmiyor ise bu işlemde aynı şekilde KDV’nin konusuna girmiyor.

“3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 1/1 inci maddesinde Türkiye'de ticarî, sınaî, ziraî faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin katma değer vergisine tabi olduğu belirtilmiştir.

Aynı Kanunun 6’ncı maddesinin (a) bendinde; malların teslim anında Türkiye'de bulunması gerektiği hüküm altına alınmıştır. Bu itibarla, yurt dışından temin edilip yine yurt dışında teslimi gerçekleştirilen mallar katma değer vergisinin konusuna girmediğinden söz konusu teslimler dolayısıyla katma değer vergisi hesaplanmaması gerekmektedir.”
 
7 - Sattığınız bir u¨ru¨n üzerinden Amazon firması direkt olarak komisyon ve ücretlerini kestikten sonra kalan kısmı size iade ettiğini belirterek, (mesela 100 usd olan bir üründen 15 usd kestikten sonra kalan 85 usd'yi iade etmektedir.) faturayı hangi tutar üzerinden kesmemiz gerekiyor?

Amazon’un vermiş¸olduğuaracılık hizmeti karşılığında aldığıkomisyon için işletmeniz adına yedi gün içerisinde fatura düzenlenmesi gerekmektedir.” Amazonun komisyon faturasında KDV 2’yi unutmayın” Sizin de Amazona Gelen tutar + komisyon bedeli kadar bir fatura kesmeniz gerekmektedir. İhracat teslimi olarak değerlendirilemez ve faturalarda ait oldukları oranda KDV hesaplanması gerekmektedir.”

Not: Amazondan gelen kesintileri gider olarak dikkate almamak kaydı ile hesabınıza gelen paralar ile kestiğiniz faturalar tutarlı olsun yeterli diye düşünüyorum.
 
8 - Amazon tarafından yapılan kesintileri gider olarak yazabilir miyim?
 
Amazon Fba’nın yapmış olduğu komisyon kesintileri için size bir fatura düzenlemesi gerekmektedir. Sizin de bu faturayı kayıtlara alırken (komisyon bedeli olmasından dolayı) %18 KDV ye tabi tutarak KDV sini hesaplayıp 2 nolu KDV beyannamesi ile birlikte Gelir İdaresi Başkanlığına beyan verdikten sonra kayıtlarınıza gider olarak işleyebilirsiniz.