Kalem Mali Müşavirlik GÜNCEL MAKALELER

 1. Güncel Makaleler
 • '2024 Yılında VUK Kapsamında Uygulanacak Cezalar'

  ' 30 Aralık 2023 Tarihli ve 32415 Sayılı Resmi Gazete (2. Mükerrer) yayımlanan  ?Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği... '

  Devam Et
 • 'Toplu İş Uyuşmazlığında Arabuluculuk'

  ' STİSK?nın 49.maddesinde toplu görüşme sürecinde taraflar arasında uyuşmazlık ile bitmesi halinde 6 iş günü içinde görevli... '

  Devam Et
 • 'Finansal Risk Yönetimi ve Şirketlerde Kur Riskinden Korunma Stratejileri'

  ' Finansal risk yönetimi, şirketlerin karşılaştığı çeşitli finansal riskleri tanımlamak, ölçmek ve yönetmek için kullanılan... '

  Devam Et
 • 'KDV?den İstisna Tutulan İşleme İlişkin Sonradan Ortaya Çıkan Kur Farkları'

  ' Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği?nin ?Kur Farkları? başlıklı (III/A-5.3) bölümünde ?Bedelin döviz cinsinden... '

  Devam Et
 • 'Yatırım Teşvik Belgesi Olan Firmalarda Asgari Kurumlar Vergisi Nasıl Hesaplanır?'

  ' 1-TBMM?ne verilen kanun teklifinin 36.Maddesi uyarınca Kurumlar Vergisi Kanununun 32 nci ve 32/A maddeleri hükümleri... '

  Devam Et
 • 'KDV Açısından Tarhiyatın Muhatabı Kimlerdir?'

  ' Cevap: Katma Değer Vergisi, bu vergiyle mükellef gerçek veya tüzelkişiler adına tarholunur. Şu kadar ki : a) Adi... '

  Devam Et
 • 'Tekno Girişim Şirketlerine Ayrıcalıklı Mı, Yoksa Sıkıntımı Mı?'

  ' Şirket çalışanlarına pay senedi verilerek onların şirkete ortak edilmesi düşüncesi 1950?li yıllarda ABD?de, yeni kurulan... '

  Devam Et