Kalem Mali Müşavirlik GÜNCEL MAKALELER

  1. Güncel Makaleler
  • 'Serbest Bölge Vergi Mevzuatı ve 01.01.2025 Tarihinden İtibaren Elde Edilen Kazançlara Uygulanmak Üzere 2025 Hesap Döneminden İtibaren Yurtiçine Yaptıkları Satışlardan Elde Edilen Kazançlara Tanınan İstisnanın Kaldırılması'

    ' 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Geçici 3. Maddesine Göre Serbest Bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almış... '

    Devam Et